1. INTRODUKSJON

JOIN21 er et neste generasjons teknologiselskap. Enkelt sagt er vår teknologi Google Earth for organisasjoner. Zoom ut for å se avdelingssiloer, flaskehalser og hvordan organisasjonen samhandler med kunder, partnere og leverandører. Zoom inn for å identifisere uformelle ledere og se hvor godt team, prosjekter og enkeltpersoner utnytter sin ekspertise.

Teknologien gir tilgang til sanntidsdata, presentert i praktiske dashbord for ledere og ansatte. Nettverksinnsikt beregner blant annet verdidrivere og indekser for å bygge bedre team, fremme samhandling og hjelpe organisasjoner lykkes med digitalisering.

Vår plattform og er basert på månedlige gjentakende inntekter (Monthly Recurring Revenues – MRR)

join21

Aldri har nettverksinnsikt vært mer relevant enn akkurat nå. Vi lever i en verden som vil jobbe hybrid der ledere søker etter den rette balansen for sin organisasjon. En smart løsning som skaper innovasjon, produktivitet og konkurransekraft. Den finner du først når du vet hvordan din organisasjon fungerer som et nettverk.

- Jan Taug, Ph.D, leder i JOIN21

Verden lærer å jobbe hjemmefra. Når vi går inn i en ny fase av koronakrisen er det usikkert når og om kunnskapsarbeidere kommer tilbake til sine faste kontorplasser. Samtidig tvinges ledere og ansatte til å forstå hvilken effekt nye arbeidsformer har på tillit, engasjement, produktivitet og innovasjon.

I en kronikk i Dagens Næringsliv presenterte JOIN21 nettverksledelse som en ny organisasjonsmodell, og en teknologi som gjør det mulig for ledere og ansatte å se en organisasjons interne og eksterne nettverk i sann tid for å øke verdiskaping. Se vedlegg.

RESULTATER SÅ LANGT

Vi har siden starten 2018:

 1. Startet utvikling og testet to produkter (Academy og Insights) i markedet og demonstrert markedsverdi.
 2. Levert tjenester til 15 mellomstore og store selskaper i Norden og USA, som blant annet Mobit, SIVA, Norsk Tipping, Vainu (FIN), ExplorerHQ (POL/NO), AT&T (USA).
 3. Testet våre produkter i forskjellige segmenter med norske og internasjonale selskaper, statlige etater, kommuner, co-working selskaper og bedriftsklynger. Vi har vært bevisste på å jobbe med ulike bransjer som detaljhandel, teleselskap, teknologi, arkitektur og rådgivning for å kvalifisere vårt verdiforslag.
 4. Etablert søsterselskaper for å skalere: JOIN21 Ltd i Bangladesh – webutvikling og programmering. JOIN21 Doo i Serbia – prosjektledelse, produktutvikling og markedsføring. JOIN21 AB i Sverige – ansvarlig for forskning, JOIN21 Academy og salg.
 5. I en tilbudsforespørselsprosess i 2018 ble JOIN21 tildelt en 4-års kontrakt med NBIM (Oljefondet).
 6. Våre første internasjonale partneravtaler er signert.
join21

INVESTORENE SIER

JOIN21 har et sterkt tverrfaglig internasjonalt team som utvikler en nettverksbasert transformativ teknologi som kan bli en verdensstandard. Den skybaserte teknologien gir ledere og ansatte unik innsikt og relevante tiltak for bedre utnytte potensialet i organisasjonen og eksternt med kunder og partnere. Det er ingen overraskelse at slik teknologi kommer fra Norge som knytter solide demokratiske verdier til avanserte teknologimiljøer som produserer vellykkede oppstartsbedrifter.

- Investor Henrik Carlsen, Daglig Leder, MagnusChess AS, deleier og rådgiver for den børsnoterte og globale PlayMagnus organisasjonen.

UTFORDRINGEN

De fleste ledere (90%) holder på en individualistisk lederskapsmodell som ofte er kontrollerende og ovenfra og ned. En modell som bygger siloer og begrenser mulighetene til å utveksle ideer og kunnskap og altfor ofte dreper engasjement, innovasjon og produktivitet.

Denne tilnærmingen utgjør alltid et problem, og med dagens utfordringer, mer alarmerende enn noensinne!

2020 og 2021 har, uten tvil, vist at verden har endret seg og at organisasjoner, ledere og ansatte må jobbe på nye måter.

I den globale rapporten ‘Leading in a Post-COVID-1 Recovery’ har ledere listet opp de viktigste problemene å løse i 2021 og 2022. Problemer ledere sliter med er blant annet: 1) Få fart på digital transformasjon, 2) Forbedre innovasjon, 3) Effektivisere prosesser. 4) Bygge en smidig organisasjon, 5) Håndtere COVID19 relaterte utfordringer, 6) Justere forretningsmodellen og 7) Rekruttere og beholde topptalenter.

Den nåværende situasjonen, for organisasjoner globalt, krever nye perspektiver og nye arbeidsformer. Det krever et paradigmeskifte.

Dette er hva JOIN21 bringer til bords, nå som det trengs aller mest.

LØSNINGEN

JOIN21 leverer en intelligent nettverksbasert SaaS platform som visualiserer hvordan organisasjonen faktisk fungerer, hvordan eksternt arbeid påvirker relasjoner og hvordan organisasjonen kan påvirkes til å skape ytterligere konkurransefortrinn og øket verdiskaping.

Dette skiftet kommer ikke av seg selv – nye prosesser og teknologier er helt nødvendig, og fordelene er mange:


Invester i JOIN21

MANGFOLD

Kunnskap flyter på tvers av kjønn, alder, etnisitet og demografi


Invester i JOIN21

ENERGI

Behold nøkkelpersonell, avdekk frustrasjon og
skap innovasjon


Invester i JOIN21

TILPASNINGSEVNE

Lykkes med onboarding av nyansatte, fusjoner og oppkjøp


Invester i JOIN21

EKSPERTISE

Se ekspertene, relasjoner og uformelle ledere


Invester i JOIN21

PRODUKTIVITET

Bruk riktig verktøy, de rette rollene for de rette folkene


Invester i JOIN21

KULTUR

Bygg en motiverende, engasjerende og åpen kultur


KUNDEREISEN

Animasjonen over viser en kundereise fra en reell kunde, og gir innsikt i problemer og effekter for selskapet.

Med produktet INSIGHTS samler JOIN21 inn data fra ansatte, samhandlingsverktøy, arbeidsplass og andre organisasjonsdata for å kunne synliggjøre organisasjonens uutnyttede potensiale internt og eksternt. Et nullpunkt etableres (BASELINE) slik at ledere og ansatte kan se hvordan deres organisasjon fungerer som et nettverk og kan utvikles over tid.

Nettverks ledelse gir innsikt i hvordan organisasjonen faktisk fungerer, som et nettverk, for å forstå uformelle relasjoner, forbindelser mellom eksperter, avdelinger, kunder, partnere og markeder.

Jobbe smartere handler om å sette kunnskap i bevegelse og iverksette tiltak for å bedre utnytte uutnyttet potensiale i organisasjonen og dets eksterne nettverk.

Resultater i sann tid fokuserer på relevante data og gode simuleringer, der man også kan forbedre viktige verdidrivere som engasjement, ekspertise, smidighet, digital-fitness, innovasjon og andre viktige verdidrivere.

join21

KUNDEOPPLEVELSE

Jeg ble veldig overrasket etter å ha sett hvor nøyaktig og kraftig nettverksinnsikten er for oss. JOIN21 veiledet oss gjennom en fusjon og transformasjonen for å bli en mer nettverksfokusert, smartere og effektiv organisasjon.

- Trond Voll, Administrerende direktør, MOBIT Gruppen

BLI MED PÅ VÅR REISE

 1. Invester i et markeds testet, norsk-basert selskap med globalt vekstpotensial, som har etablerte søsterselskaper i Sverige, Serbia og Bangladesh for skalering, og har representanter i Nederland, Danmark og USA, alle med et sterkt og relevant og globalt nettverk.
 2. Grip muligheten nå som hele verden jobber hjemmefra – for å være en del av den nettverksbaserte teknologiløsningen som hjelper organisasjoner lykkes med nye arbeidsformer.
 3. Hjelp verden med å flytte fokus fra hierarkier som ser ovenfra og ned, til nettverksledelse og unik teknologi som vil positivt påvirke måten vi jobber på, og måten vi lever på.
 4. Bli med inn i en viktig vekstfase av selskapet, etter at grunnleggerne Jan Taug og Henrik Bentzen har investert rundt 8 millioner kroner fra 2018 til 2020 for å bringe selskapet til sin nåværende status.

2. PRODUKT

Våre produkter er løsningen som hjelper organisasjoner jobbe smidig og distribuert basert på nettverksinnsikt som tilgjengeliggjør verdifull og handlingsrettet sanntidsinnsikt om organisatoriske endringer, verdidrivere og indekser, samt ai baserte råd som skaper verdi.

join21

Ledere, ansatte og strategiske partnere får et tilpasset dashbord med unik innsikt, simuleringer og anbefalinger om hvordan man kan forbedre kunnskapsflyt, produktivitet, innovasjon, konkurransekraft og verdiskaping.

Et eksempel på hvordan JOIN21 INSIGHTS produktet hjelper ledere og ansatte.

JOIN21 INSIGHTS er Google Earth for organisasjoner. En AI basert SaaS-plattform med unike nettverksbaserte algoritmer og analyser i sann-tid for organisasjoner og dets eksterne nettverk. Plattformen skaper et nullpunkt (BASELINE) og samler innsikt i intervaller eller i sann tid.

Produktet samler inn relevant data basert på problemstillinger: 1) Personer som regelmessig svarer på spørsmål og innsikt fra digitale hjelpere (BOTs), 2) Henter data fra relevant teknologi og digitale verktøy, og 3) Plukker opp signaler (IoT) fra arbeidsplassen.

Alt i henhold til GDPR (Personvernforordningen EU 2016/679).

Resultatene beregnes og presenteres i et dashbord som viser hvordan organisasjonen og dets interne og eksterne nettverk fungerer i sann tid.

join21

KUNDEOPPLEVELSE

Vi hjelper SMB-selskaper med å lykkes med digitalisering. Nettverksinnsikten vi fikk fra JOIN21 var en ‘gamechanger’. Vi iverksatte tiltak umiddelbart for å forbedre vår egen organisasjon, og samarbeider med JOIN21 for å lage et nettverksinnsiktsprodukt for SMB-markedet.

- Liv Dingsør, Administrerende direktør, Digital Norway

Ledere vil kunne simulere endringer og fremtidige beslutninger, for eksempel fusjoner, digitalisering og andre store transformasjoner. Programvaren sammenligner også team og avdelinger internt basert på bransjestandarder, og lar deg simulere scenarier og tiltak før du implementerer de.

join21

Våre ‘Academy’ kurs blander teori med praksis og reelle data.

JOIN21 ACADEMY hjelpe ledere og ansatte med å forstå og ta i bruk nettverksledelse i organisasjonen og ellers i livet. Vi har åpne globale kurs og kundepassede kurs som inkluderer en nettverksanalyse pilot i organisasjonen.

Dette er lavterskel produkter som gjør det lett for kunder å teste produktene, se mulighetene og forstå viktigheten av nettverk. JOIN21 har knyttet til seg flere personer med relevante doktorgrader som forsker på organisasjonssystemer og –nettverk, og vi har utviklet flere kurs som hjelper ledere og ansatte å forstå hvor viktig nettverksledelse og relatert teknologi er for fremtiden.

join21

Med nettverksledelse og unik teknologi gir JOIN21 deg handlingsrettet innsikt som er relevant for arbeidsoppgaver, ekspertise, KPIer og den interne- og eksterne organisasjonen – enten du er administrerende direktør, avdelingsleder, prosjektleder eller ansatt.

- Starling Hunter, Ph.D, JOIN21 Sverige, tidligere professor ved MIT

Vi tilbyr åpne kurs som er tilgjengelig for alle, samt tilpassede kurs for universiteter, bedrifter og statlige etater.

Vi har et åpent kurs på UDEMY som er en global læringsplattform, kundetilpassede kurs for organisasjoner, samt seminarer og webinar.

3. KUNDER

Vi har kunder som stoler på oss, produktene og prosessen, og bruker JOIN21-tjenester regelmessig. Så langt har vi levert produkter til 15 selskaper med totalt ca. 10.000 ansatte. Vi samarbeider tett med våre kunder og har etablert et kundeutviklingsprogram for utvalgte kunder som ønsker å pilotere INSIGHTS-produktet

Videoen viser innspill fra noen av våre kunder

Vi har solgt produktene med tanke på innspill fra ulike organisasjoner: store, mellomstore og små; norske og utenlandske, samt statlige etater, co-working, og bedriftsklynger. De kommer også fra ulike segmenter som detaljhandel, telekom, teknologi, arkitektur og rådgivning.

Mange har hatt et tøft 2020/2021, for oss har utfordringene tydeliggjort hvor viktig vår teknologi er for fremtiden.

join21
join21
join21
join21
join21
join21
join21
join21
join21
join21
join21
join21

Det har vært viktig for oss å få bekreftet at våre produkter er relevante for forskjellige organisasjoner og bransjer i ulike land.

4. FLINKE FOLK JOBBER TVERRFAGLIG

Her presenterer vi alle våre globale hjelpere og rådgivende styre

I dag har JOIN21 8 personer på heltid og 13 deltidsressurser. Det skaper en stor mulighet til å skalere. Det er et sterkt og positivt nettverk av meget respekterte eksperter der alle behandles likt uavhengig av status og bakgrunn.

Vi samler på flinke folk med gode verdier, og bygger selskapet med fokus på tverrfaglighet og jobber som vi lever, i nettverk:

Presentasjon av alle våre hjelpere i en nettverksoversikt

Teamet har en unik og solid kombinasjon av ekspertise som kreves for å levere en global SaaS plattform.

Både ansatte og viktige strategiske partnerne har aksjer i selskapet og har tydelige roller og ansvar. Vi har faste ukentlige møter og månedlige møteplasser med fokus på utvikling, salg og markedsføring og partnere. Vårt globale Rådgivende styre møtes hver måned.

JOIN21 KJERNETEAM
Jan Taug, PhD, General Manager and Founder, Norway

Jan Taug, PhD, General Manager and Founder, Norway Serie entreprenør, professor. Daglig leder av JOIN21 med fokus på foretningsutvikling.

Henrik Bentzen, MSc, Head of Development and Operations, Norway

Henrik Bentzen, MSc, Head of Development and Operations, Norway Entreprenør og teknolog. COO/CTO i JOIN21 ansvar for teknologi- og produktutvikling

Starling Hunter, PhD, Head of Research, Sweden

Starling Hunter, PhD, Head of Research, Sweden (SW, US), Ingeniør, MIT professor, nettverksekspert. Konsulent og forsker i JOIN21

Teodora Puiu, Project Manager, Romania

Teodora Puiu, Project Manager, Romania Prosjektleder, kurs designer, marked- og forretningsutvikling

Irena Stojimirovic, Marketing Manager, Serbia

Irena Stojimirovic, Marketing Manager, Serbia Ansvarlig for innholdsproduksjon og digital markedsføring i hele JOIN21

Lars Karløf, PhD, General Manager of JOIN21 Sweden, Sweden

Lars Karløf, PhD, General Manager of JOIN21 Sweden, Sweden Geofysiker, forsker og konsulent. Gründer og daglig leder JOIN21 Sweden

Milan Markov, MSc, General Manager of JOIN21 Serbia, Serbia

Milan Markov, MSc, General Manager of JOIN21 Serbia, Serbia Entreprenør og digitale tjenester geek. Prosjekt, martek og produktutvikling

Maja Mitic, Head of Design and Branding, Serbia

Maja Mitic, Head of Design and Branding, Serbia Brand strategi, markedsføring og produkt design UX/customer journeys

ERFAREN LEDELSE

Ledelse og styremedlemmer har lang erfaring innen forretnings-, organisasjons- og produktutvikling der alle bidrar for å bygge et globalt selskap med et nettverk av partnere for å gjøre nettverksledelse til standarden for hvordan vi leder og jobber gjennom nye arbeidsformer.

LEDENDE FORSKERE

Vi baserer våre løsninger på akademisk, banebrytende forskning utført av toppteoretikere og praktikere som underviser ved universiteter som MIT, DUKE, Carnegie Mellon og BI. Våre 5 PhD’s har unik kunnskap. Jan Taug sin PhD handler om systemteori, kapitalformer og relasjoner mellom kunnskap og verdiskaping. Starling Hunter forsker på organisasjonsdesign og ulike aspekter og anvendelser av nettverksledelse. Lars Karløf handler om geofysikk som er meget relevant for vår produktutvikling. Paul G Stoltz forsker på motgang og motstandsdyktighet, og Fred DeKay er professor Emeritus og forsker på politisk økonomi.

DYKTIGE UTVIKLERE

Våre programmerere og ‘data scientists’ jobber tett med våre forskere og kunder og er spesialister på å bygge komplekse, datadrevne programvareløsninger. Våre UX / UI designere har bred erfaring, strategisk tenkning og et øye for detaljer. Vi har bygget et system basert på automatisering av markedsføring og våre markedsføringseksperter har lang erfaring med digital markedsføring og kunnskap til å ta en global posisjon.

GLOBAL RÅDGIVNINGSSTYRELSE
Paul Stoltz,

Paul Stoltz, CEO of PEAK Learning Inc. Bidrar med forretnings- og markedsføringstrategi

Wolfgang M Neumann,

Wolfgang M Neumann, (NL), Chairman, Director, Advisor. Bidrar med strategi, overordnet struktur og drift

Merete Sandsnes,

Merete Sandsnes, Revisor. Bidrar med ekspertise innen regnskap, fusjoner og oppkjøp

Fred DeKay

Fred DeKay PhD Economics, (US) Professor Emeritus. Bidrar med ekspertise innen økonomi og IPR/ patenter

Henrik Carlsen,

Henrik Carlsen, CEO MagnusChess AS, Bidrar med strategi-, forretnings og produktutvikling

Sigurd Gran

Sigurd Gran Markesføringsstrateg. Bidrar med digital markedsføringstrategi, taktikk og kundevekst

Bjørn Magnus Kopperud, MSc

Bjørn Magnus Kopperud, MSc MSc (NO) tidl. EVP i Telenor, investor. Bidrar som mentor med fokus på vekst og prosesser

Liv Dingsør

Liv Dingsør CEO Digital Norway, Bidrar med expertise innen digital transformasjon og økt konkurransekraft

VÅRE SØSTERSELSKAPER

join21

JOIN21 Ltd in Dhaka, Bangladesh, Selskapet skal bidra til å skalere programmering, suppoer og drift

join21

JOIN21 D.O.O. in Belgrade, Serbia, Fokus på prosjekter, produkt utvikling og martek

join21

JOIN21 AB in Stockholm, Sverige, er ansvarlig for JOIN21 Academy samt salg og leveranse i Sverige.

Vi har etablert tre søsterselskaper for å posisjonere oss for vekst. Selskapene er nyetablert og er i en oppstartsfase.

JOIN21 Sweden er en test på et landselskap som skal selge direkte i eget marked og gjennom partnere. To av våre PhD eksperter er i Stockholm.
JOIN21 Serbia har ansvar for prosjektledelse, JOIN21’s digitale kanaler, digital markedsføringsverktøy, og markedsføring.
JOIN21 Bangladesh Selskapet ble etablert i Dhaka, Bangladesh i 2019 med ambisjon om å skalere programmeringskapasitet. De vil også være ansvarlige for drift og support.

Vår ambisjon er at vår virksomhet skal være internasjonal, og vi har derfor fokus på risikoeksponering og analyser for korrupsjon, hvitvasking, arbeidsrettigheter, og tilsvarende utfordringer. Vi har solide internasjonale avtaler, og bruker advokater og revisorer til å følge opp aktivitetene for å sikre internasjonale anerkjente retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse.

Gründerne har lang erfaring med utenlandsinvesteringer, blant annet fra Telenor, og har med en tidligere Konserndirektør på laget som har lang erfaring med å bygge selskaper i Asia og Øst-Europa.

5. MARKEDET

Markedet mangler nettverksbasert teknologi som hjelper organisasjoner med å overvinne utfordringer med distribuerte organisasjoner og hjemmearbeid. Kundearbeidet vi har gjennomført viser at produktene har et stort potensiale og løser kritiske problemer. Pandemien har drevet frem et stort behov for å forstå hvordan organisasjonen fungerer nå, og hvordan organisasjonen, ledere og ansatte skal mestre et globale skifte i måten vi jobber på.

Markedsstrukturen og trender viser at det er behov for en databasert teknologi for å se hvordan organisasjoner fungerer og endrer seg over tid. JOIN21 vil få en sentral plass i morgendagens globale organisasjonsanalysemarked med sin unike nettverksteknologi, verdidrivere og indekser.

join21

Analyse av bedrifter, statlige etater og våre tidligere og nåværende kunder, har avdekket en stor appetitt for ny organisatorisk innsikt. Våre markedsundersøkelser har dokumentert en global mulighet som vi er i posisjon til å ta. Undersøkelser viser også at selskaper globalt er positive til at det er en nøytral norsk aktør som står bak nettverksteknologien.»

- Henrik Bentzen, MSc, Leder for teknologiutvikling og drift.

‘Jobbe fra hvorsomhelst’ har blitt en ny standard, og her er noen trender:

 • Det globale markedet for HR og organisasjonsanalyse og programvare forventes å nå USD 6,29 milliarder innen 2027, med en CAGR på 14,2% fra 2020 til 2027. Stillinger utlyst globalt viser at det er et økende behov HR dataanalytikere, og det indikerer vekstpotensial.
 • Etterspørselen etter nettverksanalyser i organisasjoner øker, inkludert innsikt i det eksterne nettverket av kunder, partnere og leverandører.
 • Usynlige kunnskapsnettverk blir sjelden sett på som en ressurs i organisasjoner, og innsikt fra ansatte kombinert med organisasjonsdata har ikke blitt utnyttet i sitt fulle potensial.
 • I løpet av de siste 5 årene har digitalisering og transaksjonsdata blitt mer viktig for beslutningstaking. Undersøkelser viser at mange globale bedriftsledere og statlige etater må forbedre produktivitet og innovasjonsmuligheter basert på data.

Forskningsreferanser: Grand View Research, Inc, LinkedIn Global Talent Trends 2020, MyHRFuture – People Analytics in 2020

VIKTIGE MARKEDSBESLUTNINGER

Europa og USA er våre viktigste markeder og forskning viser forventet vekst av organisasjonsanalyser mot 2024. Asiatiske markeder viser også økende interesse for organisasjonsanalyser. Vi bygger videre på vår kundebase og har som målsetting å være en av de globale leverandørene for slike analyser i 2023.

Basert på globale analyser anslår vi et markedspotensial på 65 millioner abonnenter innenfor SMB-segmentet i EU og USA, med 30 millioner abonnenter i USA og 35 millioner abonnenter i EU.

Sources: PWC, Oberlo, SBE Council, EuroStat, Norfund

join21

INVESTORENE SIER

Det er tydelig for meg at vi må endre måten vi leder og jobber på. Med nettverksanalyser i Telenor oppdaget vi at 14 forretningsenheter over hele verden ikke samarbeidet godt. Nettverksinnsikten var banebrytende og førte oss til å utvikle en global samarbeidsplattform for koble ledere og eksperter på tvers av landegrenser. Det gjorde oss til et globalt selskap og med det økte resultatene og aksjeverdien.

- Bjørn M. Kopperud, MSc, Investor og tidligere konserndirektør i Telenor

6. VIDERE VEKST

Vi har allerede bygget opp selskapet for å skalere globalt, men trenger hjelp til å ta en synlig posisjon allerede i 2021. Vårt veikart viser viktige tiltak og inntektsmodeller for vekst, produktutvikling og markedsføringsarbeid.


MONTHLY RECURRING REVENUES MODEL

Vår forretningsmodell og produktprising er basert på MRR (månedlige gjentakende inntekter), og det betyr at vi fakturerer kundene et beløp per bruker per måned. JOIN21 INSIGHTS baseres på at ledere, avdelingsledere, prosjekt-/teamledere og ansatte bruker produktet månedlig. Selskapene belastes for bruk av plattformen og betaler en fast sum per bruker per måned.

Under vises en oversikt over hvordan MRR inntektene fordeles på produktene:

(Forsiktig estimat – se global vekst prognose i vedlegg)

SMART MARKEDSFØRING OG SALG

Vi anvender en menneske-sentrisk markedsførings tilnærming, der vi når ut til ledere og ansatte. Vi blander tre viktige taktikker, for å skape mangfoldig, engasjerende innhold og en smart prosess som fører til kundemøter.

KUNDEVEKST – gjennom egne globale nettverk og e-postlister for å engasjere kunder og tilby de å teste våre kurs eller produkter.

SOSIALE MEDIER – gir relevant og lærerik innsikt i relevante målgrupper og hvilke selskaper og land som har størst appetitt for nettverksledelse og relatert teknologi.

BYGGE FELLESSKAP – gjennom å utdanne og engasjere interessenter ved hjelp av webinarer, kurs og nyhetsbrev. Vi mottar gode tilbakemeldinger på vår åpenhet og tilgjengeliggjøring av innsiktsmateriale.

SALGSTAKTIKK

MARKEDSFØRINGSEKSEMPLER

7. HVORFOR INVESTERE I JOIN21?

JOIN21 har fått bekreftet sin kjerneteknologi med nøkkelkunder nasjonalt og internasjonalt og søker nå kapital for å ta en global markedsandel og fullføre utviklingen og produksjonen av JOIN21 INSIGHTS, en AI basert Software as a Service (SaaS) plattform som gir månedlige gjentakende inntekter (Monthly Recurring Revenues – MRR).

Vi har testet og investert i global markedsføring og bygger nå et globalt partnerøkosystem. Vi bygger på vår erfaring fra et SaaS selskap vi startet i et globalt telekommunikasjonsselskap og som nådde en omsetning på NOK 100 mill. på 2 år.

join21

INVESTORENE SIER

Jeg investerte i JOIN21 allerede i 2018 fordi nettverksfilosofien og teknologien gir helt ny energi til dagens ledere. Den skaper meningsfylt arbeid og hjelper ledere og ansatte finne måter å optimalisere kommunikasjon, samhandling, påvirkning, ta gode beslutninger og skape energi og tillit. Som investor ser jeg også at nettverksteknologien gir unik innsikt for å gjøre gode investeringer.

- Paul G. Stoltz, Ph.d., USA, Founder & CEO of PEAK, medlem av Harvard Review Board, kåret en av de 10 mest innflytelsesrike tenkerne i vår tid.

VIDEREUTVIKLING OG INVESTERINGER

Posisjon, retning og fart er de tre viktigste driverne for å bli en viktig global aktør.

Vi har valgt folkefinansiering fordi vi fundamentalt, som nettverksselskap, vet at det skaper kraften vi trenger for å lykkes i et globalt marked. Vi trenger hjelpere som forstår nettverksledelse og som kan snakke om det som en løsning på utfordringene organisasjoner har nå.

join21

INVESTORENE SIER

Jeg har investert i JOIN21 siden de tar for seg utfordringen med en pandemi som både ansatte og ledere sliter med. I tillegg, som økonom, liker jeg forretningsmodellen og månedlige gjentakende inntekter (MRR) for JOIN21 sine produkter. De har bevist forretningsbehovene fra ulike selskaper og markeder, teamet er svært kompetent og jeg er glad for å være med på JOIN21 reisen.

- Fred DeKay Ph.D, USA, Professor Emeritus in Economics, Economic Consultant, VP Operations for a tech start-up.

Vi fokuserer investeringene på de 3 viktigste driverne for å ta en global markedsandel:

MARKEDSFØRINGVi trenger mer kraft i vår salg og markedsføringsmaskin. Vi har testet og funnet en god formel for bruk av automatisert markedsføring og har et godt oppsett og team.
BEHOV: Markedsinvesteringer på ca. NOK 50.000 per måned gjennom 2021 for å få møter med kunder og partnere i utvalgte land og segmenter.

SALGHjelp til å øke salget ved ansette 2 selgere og bygge et sterkt, lønnsomt partnerøkosystem. Vi har allerede testet med noen partnere som bekrefter at produktet er svært viktig.
BEHOV: Ansette 2 selgere og en partneransvarlig.

PRODUKTUTVIKLING OG DRIFT: Investeringer for å ferdigstille plattformen med kunstig intelligens (AI), simuleringer og prediksjonsalgoritmer. Sikre industriklare produkter og prosesser slik at kundene kan kjøpe produktene online og/eller gjennom partnere. Vi jobber også med ISO sertifisering og prosesser for å beskytte våre produkter (IPR eller patenter).
BEHOV: Ansette data scientist, AI ekspert, driftsingeniør + Leie: IPR/patent ekspert

Vi ser muligheten for å posisjonere oss godt i 2021 med en total finansiering på 5 millioner kroner.

Grunnleggerne av JOIN21 har erfaring med å bygge selskaper og vellykkede globale partnerøkosystemer fra tidligere oppstartsbedrifter og en oppstart i et stort globalt selskap.

join21

INVESTORENE SIER

JOIN21 INSIGHT er en ‘gamechanger’ for næringslivet. Det vil forandre måten vi leder og jobber det neste tiåret. Det vil også endre vår bruk av kontorer. Tidligere måtte organisasjonen tilpasse seg arbeidsplassen, men med intelligent nettverksteknologi kan vi nå tilpasse arbeidsplassen til organisatoriske behov.

- Wolfgang Neuman, Nederland, Direktør, styreformann, strategisk rådgivning og mentor.

Siden starten i 2018 har vi investert rundt 8 millioner kroner. Selskapet planlegger å skaffe ytterligere kapital for videre utvikling, global oppskalering og markedsvekst og søke etter industrielle investorer i 2022.

Vi som grunnleggere deltar også i kapitalforhøyelsen, og vi vil fortsette å finansiere JOIN21 fremover.

FINANSIELLE ESTIMATER

Vedlagt et realistisk estimat her. Se gjerne vårt 2021 – 2024 Global vekstestimat, vedlagt under Dokumenter.

PROGNOSE OPPSUMMERT:

INNTEKTSPROGNOSE:

Årlig omsetningsvekst med netto kundetilgang per år.

KOSTNADER:

Samlede tall med alle våre månedlige repeterende inntekter (MRR) basert på månedlige aktive brukere (MAU).

PRODUKTUTVIKLING:

Forsknings- og produktutviklingskostnader samt interne og eksterne ressursinvesteringer.

ÅRLIG GJENTAGENDE OMSETNING (ARR):

Samlede tall med alle våre månedlige repeterende inntekter (ARR) basert på månedlige aktive brukere (MAU)

LØNNSOMHET:

Viser totale driftskostnader samt forskning- og utvikling med lønnsomhetsvekst over tid.

8. VERDIVURDERING

INVESTERING

Vi søker nye investorer som tror på ideen og har en 2-3 års horisont før de selger sine aksjer.

En mer lønnsom exit strategi vil være å forbli investor i JOIN21 til vi har en industriell investor med langsiktige planer eller, alternativt, et internasjonalt investeringsselskap som er interessert en emisjon der vi inkluderer kjøp fra eksisterende aksjonærer.

join21

Hvis du kunne fikse dagens utfordringer med nye arbeidsformer, og få innsikt som hjelper deg forstå hvordan organisasjonen din fungerer på tvers av formelle og uformelle relasjoner, og velge et nytt verktøyet du trenger for å fungere bedre, ville du?

- Lars Karløf, Ph.D, Daglig Leder, JOIN21 Sverige

2023

Vi forventer at verdien vil øke ytterligere når vi når målet om å bli en ledende aktør (kategori-kaptein) globalt, og har et ferdig produkt 1.5, samt et partnerprogram med abonnement, supporttjenester og rådgivning.

EXIT STRATEGI: Industriell investor og andre mulige salgsmuligheter.

2024

Etter hvert som selskapet går inn i fase 4 og etableres globalt, vil det være nye exit-muligheter. Verdidriverne er: Globalt fotavtrykk, Ferdig produkt 2.0, Internasjonalt partnerprogram og en internasjonal database med viktige verdidrivere og industri indekser.

EXIT STRATEGI: Industriell investor ELLER Initial Public Offering (IPO).

Globale posisjon og vekst er et viktig strategisk mål for verdiutviklingen, fordi det innebærer en mulighet for langsiktig vekst og god lønnsomhet.

KAPITALFORHØYELSE

Informasjon om investor prosessen:

 1. Les om selskapets verdivurdering og andre innspill under Dokumenter
 2. I løpet av pre-allokeringskampanjen har det Rådgivende Styret og andre nærstående investorer investert i kampanen.
 3. Aksjonærer i JOIN21 holdes oppdatert om selskapet i kvartals vise rapporter, og alle investorer vil få vårt månedlige Nyhetsbrev.
 4. Vi vurderer investorportaler som ‘AksjonærService’, hvor aksjonærer blant annet har tilgang til selskapets eierrelevante dokumenter.
 5. Selskapet har to klasser av aksjer; klasse A og klasse B. Forskjellen mellom klasse A og klasse B aksjer er at selskapets B-aksjer ikke har stemmerett på generalforsamlingen. Vi utsteder kun A aksjer i denne emisjonen.
join21

Verdiskaping handler mye om å sette kunnskap i bevegelse. Det er i nettverk kunnskap lever, arbeid skjer og tillit skapes.

- Jan Taug, PhD

Vi håper å se deg på investorlisten og ser frem til en spennende reise. Dersom du ønsker ytterligere informasjon vennligst bruk DISKUSJONS rommet (i menyen). Dersom det er viktig, ta direkte kontakt med Daglig Leder Jan Taug – [email protected]

INVESTERINGSINFORMASJON

Start date: 21. Mai
End date: 14. August
Antall aksjer: 6.709.128

Pris per aksje: NOK 4 / EUR 0.4 / USD 0.48

Minsteinvestering: NOK 4.000 / EUR 400 / USD 480

Maksimal investering: NOK 4 million / EUR 400.000 / USD 480.00

Verdi før emisjon (Pre-Money): NOK 26.836.512

ETTER INVESTERING

Maksimumsgrense
Innsamlede midler NOK 4.000.000
Andel av selskapet som selges 12.97%
Nye aksjer 1 000 000
Ny selskapsverdi NOK 30.836.512

EGENMELDING FRA JOIN21

Vårt prospekt på WEB, reviderte årsrapporter for 2020, egenrapportert informasjon nedenfor og andre relevante dokumenter, er oppført for å hjelpe deg med å avgjøre om det er en god investering for deg.

Hvis noen i offentligheten kjenner selskapet og mener noe av informasjonen er feil, kan du rapportere til administrerende direktør Jan Taug. – [email protected]

Vi gir alle potensielle investorer et åpent og aktivt forum som et instrument for å gjøre finansieringsprosessen vår mer transperent.

1. OMSETNING

Vi har betalende kunder. Tidligere og nåværende inntekter er knyttet til leveranser basert på vår halvautomatiske teknologiplattform, vårt Baseline-produkt. Plattformen er under utvikling. I 2018 og 2019 har vi levert til 15+ selskaper i Skandinavia og internasjonalt. Det har gitt oss unik innsikt og verifisering av viktigheten av våre produkter.

Vi etablerer avtaler med partnere som videreselger tjenestetilbudet vårt til sine kunder som gir ekstra salgskapasitet og inntekter.

Da alt stoppet i mars 2020 med Corona, var vi raske til å endre fokuset i en ganske “dødt” marked og fokuserte på utviklingen av produktene, basert på innsikt og ønsker fra våre eksisterende kunder. Det var litt tungt fra mars til oktober, men vi klarte å fokusere på produktutvikling. Vi fikk også to store kunder i 2020, SIVA og Norsk Tipping.

Vi brukte også siste del av 2020 til å teste vår markedsføringsstrategi og taktikk. Med noen kundeinntekter og egne investeringer klarte vi å holde utviklingen og selskapet i gang, og vi er nå i en god posisjon for videre vekst.

2. STØTTE FRA INNOVASJON NORGE

Selskapet har mottatt et oppstartslån på 1,5m NOK i 2019 from Innovasjon Norge som ble utvidet med ytterligere 0,9m NOK i 2020. Totalt 2,4 millioner kroner i oppstartslån fra Innovasjon Norge. Det første lånet er rentefritt frem til 1.10.2021 og forfaller 10.04.2023 (totalt 1,5m NOK). Den andre forlengelsen av lånet er rentefri inntil 10.01.2023 og forfaller 10.07.2024 (totalt 0,9m NOK).

3. STØTTE FRA NORGES FORSKNINGSRÅD

Godkjent støtte gjennom SkatteFUNN på 19% av FoU-kostnadene i vårt prosjekt. Støtten beregnes på den norske skattepliktige delen av utviklingskostnadene som påløper per prosjektår og kommer som skattefradrag eller som direkte betaling.

4. ANNEN STATLIG STØTTE

Vi jobber med to innovasjonsprosjekter som skal presenteres for Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Mest sannsynlig innovasjonspartnerskap og innovasjonskontrakt. Et forslag til utviklingsprosjekt sammen med arkitektselskapet LINK. Den andre fokuserer på selskapsklynger og nettverksinnsikt, prosjektet vil bli gjennomført med Proptech Norway. Produktet vil bruke kunstig inteligens (AI) og ha simuleringsalgoritmer for å finne relevante løsninger.

5. EVENTUELLE BETALINGSMERKNADER

Selskapet har ingen betalingsmerknader.

6. ØKONOMISKE VANSKELIGHETER

Selskapet er ikke i økonomiske problemer. 2020 var et tøft år for oss som mange andre. Grunnleggerne og rådgivende styremedlemmer ser potensialet og er dedikert til å investere etter hvert som selskapet utvikler seg. JOIN21-grunnleggerne og «Advisory Board»-medlemmene investerer i denne runden og i eventuelle nye runder.

7. ANTALL ANSATTE SOM JOBBER HELTID

Vi er 10 personer som jobber heltid. Vi har etablert JOIN21 Sverige AB med kontor i Stockholm, JOIN21 Doo i Serbia med kontorer i Beograd, og JOIN21 LtD i Bangladesh med et kontor i Dhaka.

Vi har to typer mennesker som jobber heltid: Ansatt (6) og eksperter (4) jobber heltid gjennom en partnerkontrakt. Alle ekspertee jobber gjennom egne selskaper og er medeiere i JOIN21 AS.

Vi har kontakt med eksperter på deres felt og er veldig fokusert på å koble smarte mennesker med solide verdier. Vi er et nettverksselskap med erfarne mennesker som liker utfordringene vi adresserer, og de bruker sine egne personlige selskaper i stedet for å være ansatt. I sum et godt oppsett for bæreraftig vekst.

8. ANTALL ANSATTE SOM JOBBER DELTID

Vi har inngått partneravtaler med tilhørende aksjonæravtaler i 2019 og 2020 for å sikre et globalt team av ledende eksperter på området.

Vi har et globalt rådgivende styre med fremtredende globale eksperter med tverrfaglig kompetanse for å kvalifisere vårt arbeid. Vi er et nettverksbasert selskap der ekspertene er eiere og partnere. Disse attraktive menneskene ønsker å jobbe fra sitt eget personlige selskap, og ansettelse er ikke et alternativ.

9. ANTALL AKKUMULERTE ÅRSVERK

Antall akkumulerte årsverk til dags dato (ansatte, styre, deltid ressurser i selskapet) er 29. Som noen andre oppstartsbedrifter har vi et sett med ‘power couples’ som jobber dag og natt for å få frem konseptene og teste dem i markedet.

Vi var heldige som har klart å tiltrekke oss en rekke eksperter på denne reisen, og vi har et unikt og dyktig globalt team som jobber hardt for å konvertere til solide SaaS-produkter med en attraktiv god Månedlige gjentakende inntekter (MRR) modell.

Se beskrivelsen av personene i prospektet og se også teamvideoen vår.

10. PATENTER

Vi har ingen patenter per nå.

Vi har 3 doktorgrader som beskytter mye av arbeidet vårt. En av disse har 3 patenter på andre områder, så vi har kompetanse til å registrere patenter.

Spørsmålet er om en patentprosess nå vil forsinke produktutvilkingen for mye i prosessene vi er i nå.

Vi har startet en innledende prosess sammen med en patentekspert i Seattle og vår ekspert på patenter. Vi har IPR-rettigheter i alle våre avtaler, har et samarbeide med Patentkontoret der vi blandt annet har beskyttet noen viktige produktnavn.

11. HOVEDKUNDEN

Vi er et B2B-selskap, som betyr at vi er et selskap som selger til andre selskaper.

Vi har allerede jobbet med selskaper i Skandinavia og internasjonalt. Vi har bevisst testet ulike typer selskaper som store, mellomstore og små selskaper, samt offentlige etater, kommuner, co-working og mer.

Det har vært viktig for oss å bekrefte at alle typer organisasjoner trenger produktene våre.

JOIN21s målgruppe i denne oppskaleringsfasen er organisasjoner med mellom 100 og 1000 ansatte. Vi har avdekket at mellomstore bedrifter er underbemannet. Vi fokuserer på relevante kunder og beslutningstakere, hvilken motivasjon og/eller utfordringer de har, og hvilke problemer JOIN21 kan hjelpe dem med å løse for organisasjonen og ansatte.

Vi fokuserer på toppledere (helst litt visjonære/fremoverlente, HR Ledere (fortrinnsvis med strategisk fokus) og kommunikasjonsledere som trenger god kommunikasjonsflyt både internt og eksternt. Vi søker også etter nøkkelpersoner uten formell beslutningskraft (påvirkere) og strategiske IT-ledere.

12. MARKEDER

Vi er et globalt selskap fra starten av, noe som gjenspeiles i våre arbeidskolleger. Vi fokuserer på Skandinavia nå og tester produktene i andre land som Finland, Nederland og USA.

Når SaaS-plattformen er klart for salg, inkludert drift og støtte, kan den kjøpes fra hvor som helst i verden. Vi har allerede jobbet med internasjonale selskaper som bekrefter behovet. Partnerstrategien er avgjørende for at vi skal lykkes globalt. Vi har tidligere etablert et globalt selskap som leverte tjenester i 10+ land. Og vi har med oss en tidligere Telenor-konserndirektør som var ansvarlig for å bygge Telenor globalt.

13. TIDLIGERE OPPSTARTSERFARING

Grunnleggerne har erfaring fra 3 tidligere oppstartsbedrifter i spillutviklingsindustrien, et bioteknologiselskap og et SaaS-selskap.

14. LIKVIDITET

Selskapet har et sterkt fokus på likviditet og følger den finansielle utviklingen hver uke. Oppsettet gir en presis analyse som muliggjør proaktiv kontantstrømstyring. Vår revisor – PlusRevision AS – vil gi i halvårlige økonomiske vurderinger av regnskapet. Medstiftere, utvalgte ansatte og nåværende investorer har blitt enige om at ny kapital legges til før likviditeten blir et problem. Vi har hatt et sterkt fokus på likviditet i 2020 og starten på 2021.

15. BESITTELSE AV KJERNEKOMPETANSE

JOIN21 er et globalt selskap med et relevant, kompetent og globalt team inkludert: en tidligere konserndirektør i Telenor som var med på å bygge Telenor globalt, professor fra MIT, teknologer som har jobbet globalt, dyktige designere, smarte programmerere, og en ekspert på organisasjonsutvikling som har blitt kåtet til Topp 10 av de mest innflytelsesrike tenkerne i vår tid.

Totalt 5 doktorgrader med forskjellig fokus fra politisk økonomi, organiasjonsdesign, nettverk og systemteori til geofysikk.

Våre programmerere og dataforskere samarbeider tett med våre forskere og kunder og spesialiserer seg på å bygge intelligente datadrevne programvareløsninger. Våre UX/UI designere har bred erfaring, strategisk tenkning og et øye for detaljer. Vennligst se på teamet vårt presentert i prospektet.

16. INNHENTE KAPITAL

JOIN21 er ansvarlig for betalinger i denne investeringsrunden og vil sikre prosessen sammen med revisor og banken vår. Vi har valgt et av rådgivende styremedlemmer, Bjørn Magnus Kopperud for å overvåke prosessen, inkludert betalinger. Bjørn Magnus er tidligere konserndirektør i Telenor og han har investert i JOIN21.
For kapitalinnhenting investerer medlemmer av vårt rådgivende styre og våre individuelle partnere i JOIN21, og i vår reise inn på den globale markedsplassen. Vi planlegger en ny investeringsrunde med globale investeringsselskap i begynnelsen av 2022 for å sikre midler til å skalere og ta en global posisjon.

17. DOKUMENTBEHANDLING

Vår erfarne revisor vil samarbeide med vår administrerende direktør Jan Taug, COO Henrik Bentzen og vår strategiske rådgiver Bjørn Magnus Kopperud for å gjennomføre og kvalitetssikre prosessen og papirarbeidet for Brønnøysundregistrene, og andre formaliteter knyttet til investeringsprosessen.

18. INFORMASJONSHÅNDTERING FOR AKSJONÆRER

JOIN21-ledelsen tar ansvar for å informere aksjonærene om selskapets utvikling etter at investeringsprosessen er avsluttet. Vi vil sende ut en kort rapport til aksjonærene hvert kvartal. I dag har vi kvartalsvise styremøter som sikrer at alle formalitetene er på plass til enhver tid. Alle aksjonærer vil også motta vårt månedlige nyhetsbrev.

Alle våre aksjonærer vil bli invitert til våre kvartalsvise globale rådgivende styremøter med erfarne globale ledere og investorer. Det er i disse møtene vi diskuterer strategi og taktikk innen salg og markedsføring, produktutvikling og måloppfølging med fokus på OKR-prosessen. Et kort sammendrag vil bli sendt til alle eiere uavhengig av om de er med på kvartalsmøtet eller ikke.

Vi skaper et ‘JOIN21 Owner Community’ på en av våre teknologiplattformer for å engasjere våre eiere og involvere de som ønsker å bidra med kundeprospekt, utvikling, markedsprosesser og testing.

Når vi har fullført investeringsprosessen, vil vi gi alle de nye eierne tilgang til vårt åpne kurs om betydningen av nettverks slik at de som ønsker det, kan lære litt om nettverksledelse og vår teknologi. Mindre enn 10% av ledere og ansatte har noen gang sett sin organisasjon som et nettverk. Med investeringer i JOIN21 bør du være en del av de som forstår organisasjoner som nettverk.

Vi ønsker at så mange av våre nye eiere som mulig skal bli en del av fremtiden, der nettverksledelse og nettverksteknologi er den nye måten å lede og jobbe globalt på.

Et hårete mål skal være at 50% av ledere og ansatte globalt har sett sin organisasjon som et nettverk, og at nye generasjoner naturlig leder og jobber gjennom relasjoner og nettverk.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte [email protected] +47 9012 2900

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

BEDRIFTSINFORMASJON:

JOIN21 AS
Bjønndalsveien 4
1481 HAGAN
Org.nr: 919290153

NAVN AKSJER
JOIN21 Holding AS (Nor) 6,000,000
Ad Punctum AS (Nor) 166 667
DEVERSITY DOO (Srb) 155 461
Paul Stoltz (USA) 75 000
Skarpö Gård AB (Swe) 50 000
Daniel Guss Butenschøn (Nor) 50 000
Milan Markov (Srb) 50 000
Starling Hunter (USA) 50 000
Iversen 1St Sens (Nor) 30,000
Marija Mitic PR (Srb) 21 000
Slavica Čukanović PR (Srb) 21 000
Fred DeKay (USA) 10,000
Magnus Chess AS (Nor) 10,000
P Sander Holding AS (Nor) 10,000
Wolfgang M Neumann Hospitality BV (The Netherlands) 10,000

DOKUMENTER


1. Tegningsblankett May-August 2021

JOIN21AS Tegningsblankett for aksjer May-August 2021.pdf2. Stiftelsesdokument 2017

2 – NO-BREG-Stiftelsesdokument-2017 -Original.pdf3. Vedtekter

JOIN21 AS-Vedtekter.pdf4. Firmaattest

4 – NO – JOIN21 – Firmaattest.pdf5. JOIN21 Årsregnskap 2019

5 – NO JOIN21 2019 offentlig årsregnskap signert.pdf6. JOIN21 2020 Årsregnskap inkl 2019 – uten noter

6A – NO – JOIN21 Årsregnskap 2020 inkl 2019 – uten noter.pdf6B. JOIN21 2020 Noter til årsregnskapet

6B – JOIN21 AS 2020 Noter til årsregnskapet.pdf6C. JOIN21 AS 2020 Revisors beretning

6c – NO – Revisors Beretning for 2020 årsregnskapet.pdf7. Verdivurdering

7 – JOIN21 NO- Verdivurdering 020521.pdf8. Kronikk Dagens Næringsliv

8 – NO-Kronikk Dagens_Næringsliv_Slik leder du bedriften hjemmefra.pdf9. Avtale med Norges Banks Oljefond (NBIM)

Agreement with NBIM-Oljefondet Aug 2022.pdf10. JOIN21 OPPSUMMERING MAKEDSTAKTIKK

Oppsummering av kommunikasjonstiltak_JOIN21.pdf11. Veikart, Mål og Nøkkelresultater (OKRs)

JOIN21 OKRs-210221-PPT oppsummering.pdf12. ØKONOMISKE ESTIMATER – 2021 – 2024 Optimistiske mål

ØKONOMISKE ESTIMATER – 2021 – 2024 Optimistiske mål.pdf


Investor liste

En oversikt over nye investorer i denne finansieringsrunden.

Aksjonærlister er offentlig informasjon.

NAVN DATO AKSJER
Magnus Chess AS (NO) Pre-Investment 12.500
Ad Punctum AS (NO) Pre-Investment 50.000
Tanja Winther (NO) Pre-Investment 5.000
Neumann Hospitality B.V (NL) Pre-Investment 25.000
Entry Point AS (NO)
Pre-Investment 5.000
Anna Winther (NO)
Pre-Investment
2.500
Joakim Winther (NO)
Pre-Investment
2.500
C. Frederick DeKay (USA)
Pre-Investment
37.500
Lone Bentzen (NO)
Pre-Investment
10.000
BentzenSpark AS (NO)
Pre-Investment
27.500
Lars Karlöf (SW)
Pre-Investment
12.500